Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Organizacja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bobrku do 18 kwietnia 2021 r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

do 18 kwietnia.

 

 

Aktualności